Драган Јевтовић

Драган Јевтовић

Локација: Брусница, Горњи Милановац

Подаци:

Драган Јевтовић, рођен 12. 12. 1980. у Горњем Милановцу са пребивалиштем у Брусници.

Слободан Жиловић

Слободан Жиловић

Локација: Липовац, Горњи Милановац

Подаци:

Слободан Жиловић, рођен 27.05.1981.год. у Горњем Милановцу са пребивалиштем у Липовцу.

Александар Дашић

Александар Дашић

Локација: Горњи Милановац

Подаци:

Александар Дашић, рођен 29.12. 1981. у Горњем Милановцу.

Маја и Славе Илијевски

Маја и Славе Илијевски

Локација: Сврачковци и Мајдан, Горњи Милановац

Подаци:

Парцеле нашег газдинства налазе се у Сврачковцима и Мајдану, на благим падинама, заклоњене шумама од утицаја јаких ветрова на 350м надморске висине

Милутин Марјановић

Милутин Марјановић

Локација: Горњи Милановац

Подаци:

Милутин Марјановиć, роđен 26.08.1980. године у Горњем Милановцу.