О Удружењу

Удружење воћара рудничко- таковског краја основано је 2014. године са седиштем у Горњем Милановцу.

Пољопривредни произвођачи са територије општине Милановац су основали удружење са циљем да:

 • Заједнички наступају на тржишту;
 • Боље организују откуп;
 • Постигну веће откупне цене;
 • Остваре погодности при набавци средстава за негу и заштиту воћњака;
 • Остваре права на добијање средстава из националног инвестициог фонда;
 • Унапреде и осавремене своју производњу;
 • Организују семинаре на актуелне теме из области воћарства;
 • Омогуће размену искуства између произвођача;
 • Заједнички наступају на сајмовима, итд.
 • Подстакну произвођаче на проширивање воћних засада;
 • Укључе нове произвођаче воћа у удружење.

У оквиру удружења воћари се баве подизањем засада следећих воћних врста:

Врсте Сорте
Малина Микер, виламет, ...
Купина Loch ness, cacanka...
Вишња Облачинска, ...
Аронија  
Дрен  

Визија развоја воћарства рудничко- таковског краја

Пољопривредници нашег краја своју развојну шансу виде у воћарству из следећих разлога:

 • Брежуљкасти терени (могућност обраде механизацијом),
 • довољно плитких подземних вода, састав земљишта, просечност годишњих падавина (са малим бројем елементарних непогода)
 • Многи од њих имају имања која годинама из познатих разлога нису обрађивана или могућност да веома јефтино купе земљиште;
 • Већина воћара у удружењу су млади људи којипрате и прихватају начела савремене производње и увођење нових сорти воћа
 • Спремни да овладају новим знањима како из области производње тако и праћењем савремених сорти воћа у Европи како би максимално искористили повољности географског подручја и прилагодити томе своју производњу