Удружење је основано на Сретење 2014. 15 фебруара, нас седморо оснивача удружили смо се са циљем да допринесемо у развоју воћарства у нашој за те сврхе богом даној општини. Сви смо пре свега млади људи а такође и воћари. Сада бројимо 30 чланова међу којима има и два дипломирана инжењера за воћарство и виноградарство и један студен истог факултета.

Такође мора да истакнемо да у нашим редовима имамо и почасног професора доктора Миладина Шеварлића, члана српске академије наука и уметности, члана одбора за село "САНА" који је препознао наш потенцијал и чије знање и дугогодишње искуство у многоме може помоћи остваривању наших зацртаних циљева.

Прве две године рада посветили смо окупљању чланова, организовању предавања и то од стране професора доктора воћарства са свих факултета у Србији, промовисању рада удружења преко плаката, новина, веб презентација и телевизије.

Сад кад смо се у прве две године успешно организовали, окупили око исте идеје, афирмисали је, путем разних предавања која су за сврху имала да едукују младе воћаре и да им помогну у даљем раду, природним током ствари намећу се нови задаци и изазови да унапредимо наше удружење.

Задаци као што су да обезбедимо неопходна средства за формирање канцеларије чија би сврха била за рад удружења од круцијалног значаја. Канцеларија удружења воћара Рудничко Таковског краја би била оформљена са циљем да обједини и лакше организује све активности удружења.

Још један од задатака би био да у оквиру свог удружења, ми као чланови и произвођачи урадимо сертификацију воћарске производње и заштиту географског порекла, како би за убудуће били спремни да се што конкурентније појавимо на домаћем, па и иностраном тржишту, које је све захтевније по административном питању.

Такође један од задатака је да се изађе у сусрет очекивањима чланова удружења да се у оквиру удружења потпомогне и организује формирање капацитета за прерађивачку делатност, како би воће које се произведе од стране чланова евентуално добило пуну валоризацију у полупреради и преради и формирању готових и полуготових производа који би били конкуретни на тржишту.

Задатак и дугорочни циљ удружења је да се Рудничко Таковском крају поврати некадашњаслава коју је имао у производњи и преради воћа, због тога и тежимо да направимо један функционалан круг који обухвата све капацитете који су у домену удружења, од саме идеје, па до едукације, стручне оспособљености, формирања засада, одржавања истих, па до плода и његовог пласмана у неком облику је дуг развојни и мукотрпни пут, доказано је да Шумадијско Таковски крај има све што је потребно, појава оваквог удружења је јако битна карика у целом ланцу, јер све до сад, до појаве овог удружења, су фалили предузимљиви људи који су свесни да заједно могу оживети и учинити успешном целу једну пољопривредну прерађивачку делатност. Резултатима у прве две године постојања, ово удружење је доказало да тог ресурса више не мањка и да су сви чланови окупљени око горе наведених идеја, спремни да дају свој допринос и вансеријски труд, како би Рудничко Таковски крај постао конкурентан и заузео место које му припада на воћарској мапи Европе.

Наиме, представљала би место где би се оджавали састанци, едукације и предавања за чланове удружења и све заинтересоване, ту би се такође налазила сва документација везана за удружење, активна и архивирана, чувала би се стручна литература која би била прибављена и доступна сваком члану, иста би представљала локацију где би могли да се обављају састанци са заинтересованим кооперантима и пријатељима удружења, такође, она би имала централну улогу у систему удружења тј из ње би потицале све активности везане за одлуке удружења и иницијативе у смислу афирмативног и стручног деловања на воћарски корпус у Рудничко Таковском крају.

Воће из срца Србије